Pårørendegrupper

Der findes pt. to pårørendegruppe i kredsens regi, og nye oprettes efter behov. Grupperne aftaler selv, hvor ofte de vil mødes, og  hvilke emner, de vil drøfte. Hvis du ønsker at deltage i en gruppe, så skriv til bestyrelsen@gribdagen.nu eller kontakt Merethe Grip på Tlf. 28580572 – uden for alm. arbejdstid.

Der findes også to lukkede Facebook grupper for pårørende, som du kan blive optaget i. Den ene er for pårørende generelt og hedder “Parkinson pårørende”. Den anden er for partnere og den hedder “Partner med parkinson”.

Københavns kommune har “Lær at tackle” kurser for pårørende til personer med kroniske sygdomme. Du kan på kommunens hjemmeside læse mere om indholdet og tilmelde dig et informationsmøde.