Bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@gribdagen.nu
Her kan du læse om bestyrelsens visioner for det videre arbejdet i 2017.

Her kan du læse om de aktiviteter som bestyrelsen vil fokusere på frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning og ansvarsområder efter generalforsamlingen marts 2018.

Diana Holm
Formand og rep. i HB
Italiensvej 53
2300 Kbh. S
Tlf. 3026 2266
diana@holmogholm.dk
Jørgen Andreasen
Næstformand og valgt rep. til HB
Øresund Parkvej 9 4tv
2300 Kbh S
Tlf.: 71784494
jorgen@andreasen.net
Anne-Marie Lam
Kasserer
Borups Allé 14.02 tv
Tlf.: 23962303
2200 København N
amlam@mail.dk
Birgit Lundbye
Sekretær
Hollands alle 32
2300 Kbh S
Tlf. 23427779
blundbye@mail.com
Merethe Grip
Koordinator for pårørendegrupper
Christian Svendsensgade 8,04
2300 København S
Tlf. 2858 0572
mullegrip@hotmail.com
Søren Forchhammer
Bestyrelsesmedlem
Ndr. Fasanvej 132A, 3. tv.
2000 Frederiksberg
Tlf. 4046 1038
forchhammer@tdcadsl.dk

 

Suppleanter & andre

Momme Knudsen
Ahornsgade 4, st. th.
2200 København N
Tlf. 3536 6641
mommek@post.tele.dk
Winnie Kinzi
Ndr. Fasanvej 132A, 3. tv.
2000 Frederiksberg
Tlf. 2360 8212
winnie.kinzi@gmail.com
Leif Petersen
Nordre Fasanvej 103, 2.-14
2000 Frederiksberg
Tlf. 3929 4598
naboleif@hotmail.com
Per Krogh
Heimdalsgade 11, 3
2200København N
Tlf. 2166 1190
permkrogh@gmail.com
Eigil Sabroe
Erik Ballingsvej 4 B, 02 th.
2500 Valby
Tlf. 2616 5040
eigil.sabroe@gmail.com
Jan D. Petersen
Yngrerepræsentant & revisorsuppl.
Chr. Svendsensgade 8, 4 tv.
2300 København S
Tlf. 2757 3572
jdp111060@gmail.com
Gert Pedersen,
Revisor
Finsensvej 11B, 7. tv.
2000 Frederiksberg
Tlf. 2257 7311
gertpedersen@me.com

Andre med opgaver i Hovedforeningen

Hannah Petersen
“Kongevalgt” i HB, repræsenterende Yngregruppen
Hovmestervej 41, 3. th.
2400 København NV
Tlf. 5056 8837
empre@ofir.dk