Bestyrelsens beretning for 2018

Beretning for året 2018

2018 blev året hvor vi startede samarbejde med plejecenter “Sølund” I Ryesgade på Nørrebro. Indvielsen I august blev festlig med deltagelse af Landsformand og direktør og deltagere fra andre foreninger under Danske Handicapforeninger og fra vor nabokreds I Storkøbenhavn. Fra Sølund bød centerleder Jan Nybo Jensen os velkommen, og glædede sig til, at vi ville være med til at skabe liv på centeret I hverdagen. Neurolog Kristian Winge førte os gennem “Parkinsonismens historie”.

Og siden august har kredsen tilbudt arrangementer af varieret indhold som f.eks. Café for Kvinder med Parkinson, julefest og nytårskur.

Og vi har ligeledes fortsat vort engagement på plejecenter Akaciegården på Fredriksberg. Her har vi haft besøg af lokal fysioterapeut, pårørendegruppen haft besøg af pørørende Gitte Frank Pedersen. Og dertil har der været afholdt planlægningsdag for bestyrelsen I foråret – en hel arbejdsdag, hvor vi  drøfter visioner og lægger planer for sæsonen.

Og så har vi holdt møde for nye medlemmer. En eftermiddag hvor der traditionelt dukker ca. 15 ny-indmeldte op. Her fortæller vi lidt om foreningen. Og deltagerne fortæller om sig selv, og om de oplevelser, de har haft I forbindelse med diagnosticering og tiden derefter.

Kredsbestyrelsen mødes hver måned, undtaget er kun ferie-månederne. Og foruden alt det praktiske drøfter vi jævnligt: hvordan får vi kontakt med de medlemmer, som vi ikke ser I hverdagen ? Vi skønner at vi ser omkring 10% af medlemmerne til møder og diverse aktiviteter arrangeret af kredsbestyrelsen. Og det er vi naturligvis ikke tilfredse med. Så vi tænker videre. Men vi håber også at vore medlemmer henvender sig med ideér og forslag til aktiviteter.

Formand og næstformand og pårørende-kontaktperson får naturligvis også en del henvendelser fra andre personer på telefon eller mail.

Sammen med de 2 øvrige kredse I Hovedstadsregionen tilbyder vi hvert år i September en eftermiddag I samarbejde med Medicinalforma Lundbeck I Valby. Temaet er altid “Forskning på forkant”. I 2018 havde vi besøg af professor Peter Vuust, Aarhus Universitet, som fortalte om “Musik på hjernen”. Arrrangementet er altid fint besøgt, og i år deltog mere end 200. Vi er meget glade for det samarbejde, som vi har med forsker Karina Fog, som er afd.leder på A/S Luncbeck.

Forskellige steder I landet arrangeres der hvert år “Parkinson-skoler”. Det er tilbud om undervisning I vigtige emner for Parkinsonramte og pårørende. Tilsvarende skoler har været tilbudt I Hovedstadsområdet, men uden den helt store deltagelse. I efteråret har der været arbejdet på et helt nyt tilbud til medlemmer i de 3 kredse I Hovedstads-regionen : en eftermiddag, hvor læger og plejepersonale på Bispebjerg Hospital fremlægger deres specielle erfaringsområder inden for behandling af mennesker med Parkinsonisme og indgår I dialog med de deltagende medlemmer. Planlægningen er videreført I det nye år og vil blive annonceret, så snart der ligger et konkret tilbud. Så vær opmærksom, når det dukker op. Det vil dreje sig om 5 eftermiddage, fordelt over hele 2019.

Nye fokusområdet I Landsforeningen :

I landsforeningen arbejdes der altid ud fra nogle valgte mål, nogle specifikke områder i en 3-årig periode. På Tema-mødet I august drøftede Hovedbestyrelsen resultatet af de gamle indsatsområder og kommer I en drøftelse frem til nogle nye områder. Denne drøftelse fører frem til en præcisering af nye mål og nye problemkomplekser. Og derefter nedsættes der arbejdsgrupper til det videre arbejde. En pjece med beskrivelse af dette arbejde er på trapperne og vil danne udgangspunkt for kredsens arbejde fremover.

Og så skal vi også nævne, at vor kreds var vært ved ovennævnte TEMA-møde for Hovedbestyrelsen. Vi havde tilrettelagt et besøg for hele Hovedbestyrelsen I Mærsktårnet, hvor en guide viste rundt og fortalte om Mærsktårnets tilblivelse, og derpå fortalte professor Ole Kiehn fra  Institut for neurovidenskabom det nydannede institut på Panum og om den forskning inden for neurolgien, som foregår der. En spændende dag for alle.

Af andre emner, som vi I bestyrelsen har arbejdet på kan nævnes :

Parkinson DansLandsforeningen har fortsat fokus på Dans med Parkinson. Forskellige instruktører udbyder forskellige tilbud, og disse opdateres jævnligt på www.gribdagen.nu,

Fundraisingkredsen har samarbejdet om fundraising med medlem Søren Lam. Dette har skæppet pænt I kredskassen.

Parkinsonkoret : mandags eftermiddage tiltrækker flere og flere medlemmer, og det er ikke så underligt, for det er dejligt at synge sammen, og vi har en dygtig korleder, så det er altid gode dage.

Julefesten blev holdt på Sølund.
Det blev en dejlig eftermiddag med en god stemning, hvor Parkinsonkoret og korets leder, Karen Meyer stod for underholdningen med stor succes.

Generalforsamling: For 2. gang holdt vi generalforsamling i Allehelgens Kirke, hvor Parkinsonkoret mødes hver mandag. Lokalet velegnet til formålet.

Parkinson Café på Akaciegården har fundet sted hver den første tirsdag i måneden.

Parkinson Café på Sølund har fundet sted hver den første torsdag i måneden.

Alle oplysninger om vore aktiviteter sendes ud til medlemmerne via mail , kan ses på hjemmesiden : www.gribdagen.nu, men de bringes også i landsforeningens blad, Parkinson Nyt

Afslutningsvis skal vi i år sige farvel til 3 aktive personer I bestyrelsen : 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Det betyder at vi efterlyser nye medlemmer med friske kræfter. Vi får brug for en ny sekretær og gerne også en person med erfaring, viden og lyst til at arbejde med hjemmesiden. Man er velkommen til at kontakte os for at få en snak om arbejdet.

På bestyrelsens vegne

Diana Holm