LANDSFORENINGEN: “NYT OM CORONAVIRUS”

Oprettet d. 06.03.2020

Parkinsonforeningens medlemmer er i gennemsnit i den ældre gruppe, og mange har en kronisk sygdom. Det betyder, at mange medlemmer tilhører gruppen af sårbare, for hvem en coronainfektion kan forventes at give værre symptomer end for gennemsnittet af befolkningen. Derfor har Parkinsonforeningen i samråd med foreningens sundhedsfaglige rådgiver valgt at anbefale aflysning af en generalforsamling i Vestjylland lørdag den 7. marts. Kredsformanden i Vestjylland har valgt at følge den anbefaling. Det må forventes, at generalforsamlinger i den kommende tid i andre kredse også vil blive aflyst.

Parkinsonforeningen anbefaler, at man følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området, der bl.a. indeholder disse fem gode råd:

  1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
  3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  5. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker 

Du kan læse mere på https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Parkinsonforeningens sekretariat på tlf. 36350230 mandag – fredag kl. 10-14.

11.03.2020 :
I Kbh/Frb-KREDSEN kan man kontakte : Diana Holm på tlf.: 3026 2266

I