Generalforsamling

… der indkaldes til generalforsamling iflg. vedtægterne mandag d. 2. marts kl 18-20. Dagsorden udsendt pr mail og brev til medlemmer uden mailadresse.
Man bedes tilmelde sig, dersom man gerne vil have en sandwich og lidt at drikke forinden.

Generalforsamling i Kbh. / Frb.-kredsen
Mandag d. 2. Marts kl 18.00  2019


I Allehelgens Kirke, Ungarnsgade 43  Kælderen  2300 Kbh S
…… der er Metro og bus i gå-afstand

 • Valg af dirigent og stemmetællere
     – Heino Jespersen, medlem af Hovedbestyrelsen, foreslås. 
 • Formandens bemærkninger til den udsendte beretning om kredsens virksomhed i 2019
 • Årsregnskab for 2019  
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen :  
  Bestyrelsen består for nuværende af flg. medlemmer: Diana Holm ( formand); Jørgen Andreasen (næstformand), Merethe Grip, Anne-Marie Lam og Lisbeth Viberg og Søren Bjarnø. 
  Jørgen Andreasen afgår.  
  Merethe Grips og Anne-Marie Lams valgperioder slutter.
  • Valg :
   • Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer:  
   • Suppleanter :  suppleanter vælges for et år af gangen

     (bemærk : revisorer er på valg på ulige årstal – og altså ikke i år)

 • Forslag :  Fra Vedtægter….” forslag, der ønskes behandlet på general-forsamlingen, skal være indleveret skriftligt eller pr. mail til bestyrelsen@gribdagen.nu  … senest 2 uger før generalforsamlingen”.
 • Eventuelt 

Diana Holm, kredsformand