Formandskabet : Michael og Allan

NYESTE : I dialog med formandskabet

Formandskabet : Michael og Allan

Kære Medlemmer,

Det er med stor beklagelse at vi har se os nødsaget til udsætte det Dialogmøde med Formandskabet der var annonceret til afholdelse onsdag den 28.08 kl. 16, men desværre har antallet af tilmeldinger ikke været tilstrækkelig til at gennemføre mødet – og så faldt det sammen med DHL-løbet. 

Vi mener stadig at et Dialogmøde med Formandskabet har stor værdi for os medlemmer, hvorfor vi har aftalt et nyt møde med samme indhold som beskrevet i den oprindelige invitation, derfor afholdes mødet nu som følger

                      Dialogmøde med Formandskabet

Den nye tid : Tirsdag den 8. oktober, 2019 kl. 16:00 – 18:00

Adresse : AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København 

Da Formanden har tilbudt at stille lokale til rådighed og også vil sørge for noget at drikke m.m. vil deltagelse være gratis, men af hensyn planlægningen er der stadig behov for tilmelding, som sker ved at sende en mail til den respektive kredsformand med angivelse af navn og antal

Vi beklager det besvær denne aflysning måtte have påført vore medlemmer, men håber på jeres deltagelse d. 8. oktober i stedet.

Med venlig hilsen

Diana Holm, diana@holmogholm.dk

Birger Thybo, btsgm@mail.dk

Preben Carøe, pc@caroeeconsult.com