“Kornblomsterne”

Kornblomsterne
Er en gruppe af forhenværende pårørende, som har mistet deres Parkinsonramte partner. Vort motto er, at nok er vi alene, men vi vil ikke være ensomme. Vi forsøger at komme videre ved at gå ud sammen til arrangementer, lige som vi også samles privat og rejser sammen. Se arrangementer på hjemmesiderne, i Parkinson Nyt. Man  skal være medlem af Parkinsonforeningen for at være medlem af Kornblomsterne.
Vi er spredte over hele landet, dvs der er store afstande, men p.t. arbejdes der på , at vi kan mødes mere lokalt, og evt. samles 1 gang om året.
Flere oplysninger hos kontaktperson: Lise Arnecke på tlf.: 2946 2114 eller mail: lisephyllis@gmail.com

________________________________________________________________________________
Kredsen har fået mail fra Lise Arnecke
:
Kornblomsterne  mødes  i vintermånederne og styrker fællesskabet, –  både sammen og på kryds og tværs i landet .
Ingen i gruppen  behøver at føle sig  alene, her er ligestillede, der forstår hvad det vil sige at blive alene,  efter måske mange år som Parkinson-pårørende.

Aktiviteter fra juli – december  2019
14/7
  Besøg i Jorry Højers campingvogn  på Feddet kl. 11.00 til frokost,  kaffe og svømmetur .
3/8 Sommerrevy i Rottefælden i Svendborg  med spisning.
Juli/ August  Cirkusrevyen (planlægges)
2-6/9  Ferie på Hotel Sandvig , Bornholm
September ( måske Oktober ?) planlægges tur til “Sort Sol ”
30/11 el. 7/12 Julemarked i Odense , frokost i byen , senere kaffe hos  Alice.

Der er plads til mange flere, hilsen  Lise  Arnecke.