Parkinson Café på Akaciegården 12 februar

Den 12. februar kl 16.00 har kredsen inviteret danseinstruktør Linh Le, som er uddannet  Parkinson-dans-instruktør, til at fortælle om sit kursus i PD-dans, “den lidt roligere metode” til dans / bevægelse til personer med Parkinson og deres pårørende / venner. Linh Le vil vise os, hvad PD-dans går ud på. Og er man interesseret, så kan man blive optaget på hendes kursus.
Det helt nye er, at dette Pd-kursus bliver fulgt af forskere fra Roskilde Univeritets Center, hvis leder professor Louise Phillips udtaler :
”Patientinddragelse, hvor patienten sættes i centrum, er blevet et vigtigt princip på policy-niveau både internationalt og i Danmark. Imidlertid er der mange udfordringer i praksis, og ofte bliver patienternes stemmer ikke i tilstrækkelig grad respekteret og inddraget i behandling, forskning og forskningskommunikation. Desuden mangler vi erfaringsbaseret viden om betydningen af dans som kunstnerisk og terapeutisk aktivitet i behandlingen af Parkinsons sygdom,” siger professor Louise Phillips og tilføjer:

”Vi mener, at projektets store potentiale ligger i, at en stor gruppe på cirka 40 borgere og pårørende kommer til at deltage i projektet som medforskere sammen med danseinstruktører og os universitetsforskere.  Og at dette vil foregå ved brug af en række kreative samskabelsesmetoder, hvor vi vil skabe viden med udgangspunkt i deltagernes kropslige, sensuelle og æstetiske erfaringer med Parkinsons-danseforløb”, fortæller RUC-professoren.

Vær med, når Linh Le kommer og fortæller om sit kursus, om projektet og hvordan du / I kan blive en del af det.
Vil du vide mere om projektet, så er der mere viden på Landsforeningens hjemmeside : http://www.parkinson.dk/nyheder/millionbeløb-til-forskning-i-dans.

Tilmelding til Caféen på mail til Diana Holm: diana@holmogholm.dk eller på tlf.: 3026 2266

På gensyn på Akaciegården
Diana Holm