Referat: Generalforsamlingen mandag d. 13. marts 2017

På generalforsamlingen deltog 52 stemmeberettigede medlemmer og som repræsentant for landsforeningen deltog næstformand Erling Emmerik.

Før generalforsamlingens start var der spisning og da spisningen var hurtigt overstået fik kredsens udvalg vedr. udredning af medicinsk cannabis set fra patientside v/Eigil Sabroe og Else Lammers mulighed til at fortælle om deres foreløbige overvejelser og uddele et spørgeskema til de fremmødte medlemmer. Det blev til en livlig snak og Erling Emmerik kunne fortælle at Landsforeningens forretningsudvalg på sit snarlige møde med Forskningsudvalget har dette punkt på dagsorden.

Men der var ligeledes enighed om at bestyrelsens nylige beslutning om at ’gå på 2 ben’ dvs tage Forskningsudvalgets tilkendegivelse ad notam, og samtidig lade et udvalg af interesserede medlemmer arbejdede videre med emnet – set fra et patientsynspunkt. Det blev ligeledes bemærket, at et udvalg under Folketinget arbejder på en lovliggørelse af medicinsk cannabis – og at denne er ’på trapperne’. Så skal vor røst høres, bør vi nok ikke tøve.

Dertil kunne formanden fortælle, at hun har skrevet til vor husneurolog, Stephen Wörlich Pedersen, Frederiksberg og bedt ham komme i kredsen og give sit bud på, hvad der er op og ned i dette spørgsmål.

Selve generalforsamlingen  startede kl. 18 og sluttede til tiden. Det blev besluttet, at bestyrelse fremover skal bestå af 6 personer og op til 8 suppleanter. De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt. Der kom et opråb fra vores kasserer Søren Forchhammer om at han trækker sig fra posten næste år og gerne vil tage den kommende kasserer  “i lære” allerede nu. Så har du lyst til at blive kredsens kasserer, kan du skrive til bestyrelsen@gribdagen.nu.

Her kan du se hvem der er i bestyrelsen, hvem der er suppleanter og deres roller.

Her kan du læse hele referatet fra generalforsamlingen.