Glædelig jul og godt nytår

juledeko2At leve med Parkinsons sygdom giver hverdagen et helt særligt perspektiv. Nogle tænker straks på alt besværet. Og besvær, det er der jo !
Men hvis man vender sine tanker til ”alt det andet”, det der gør hverdagen lettere, mildere tilmed mere glædelig, så er vi jo straks ovre i en helt anden tankegang.
I min hverdag i kredsen støder jeg på så mange medlemmer, som er gode til at se de lyse sider. Er glasset halvtomt elle halvt fyldt ? Tja ? Det er min fornemmelse, at de, der har et halvt fyldt glas, søger efter muligheder, har et åbent sind. Og som Piet Hein siger : ”Det er ikke hvordan man har det – men hvordan man ta’r det !”

Kunne man sige, at have Parkinsons sygdom er en skæbne, som man skal forvalte – hvorfor det bliver ens eget ansvar at få et godt liv på trods af besværlighederne.
Og her skal man så huske, at man ikke er alene – familien og vennerne er der stadig. Og når vi tænker efter, er det så ikke netop i samværet med andre, at vi kan glemme os selv og vore genvordigheder og få et nyt perspektiv på tilværelsen ?

Jeg vil derfor på vegne af bestyrelsen ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår – og minde om, at vi også er der, når I har behov for os. Vi er blot en telefonopringning (mail) væk.
Diana Holm.

 

 

Parkinson Kor

korsang

Forårssæson i Parkinson Koret
Efter nytår starter den nye sæson i koret.
Tilmeldingen starter nu !                                                                    Og du melder dig til ved at indbetale 400kr (pr husstand) på kredsens konto: reg.nr.: 5326  og kt.nr. 000 024 6342 og i skrivefeltet skrive KOR plus navn/navne. Så er du/I meldt til.
Men er du ikke så fortrolig med netbank, så kan du også indbetale kontant til enten kasserer: Søren Forchhammer eller Diana Holm.
Oversigt over fremmødet:
Januar :   16., 23., 30.
Februar : 6., x., 20., 27. ( x=vinterferie)
Marts : 6., 13., 20., 27.
April : 3., x, x, 24. (x,x=påskeferie)
Maj : 1., 8., 15., 22., 29.
Har du behov for yderligere oplysninger, så ring til Diana Holm: 3026 2266.

 

 

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Et nyt projekt i Københavns kommune henvendt til pårørende til kronisk syge. Projektet går på tværs af diagnoser og hovedprincippet er, at det er pårørende der underviser pårørende.

Har du lært at tackle hverdagen som pårørende og vil du gøre en forskel for andre pårørende, som har det svært?

Så søger projektet de første deltager til et grundkursus for instruktører, som afholdes i perioden 5. januar til 12. februar. Deltagerne på kurset bliver undervist af masterinstruktører fra Komiteen for Sundhedsoplysning. Undervisningen strækker sig over 6 kursusgange á 2,5 time.

De første kurser for pårørende, som du kan blive underviser på, finder sted fra april 2017.

Du kan læse mere om projektet her og du kan tilmelde dig kurset på frivilligjob eller kontakte koordinator Maria Hansen på telefon: 20269317 eller mail: gc9w@suf.kk.dk

Du behøver ikke at have erfaring med at undervise, det vigtigste er, at du ønsker at dele dine erfaringer og har lyst til at gøre en forskel.

 

Julefest 2016

julekransJULEFEST i nye omgivelser
PÅ Akaciegaarden, Betty Nansens allé 2A, 2000 Frederiksberg
– sidevej til Skellet, som ligger mellem Roskildevej og Valby Langgade.

fredag d. 25. November kl 16.00-19.00.

Vi har været nødt til at flytte dagen til en fredag, men vi glæder os stadig til at holde julefest med jer igen i år, og vi har et helt nyt program til jer:

Program :
Ankomst : 15.45-16.00          vi ankommer til det store nye plejecenters åbne, lyse stueetage med den lige så lyse og venlige, moderne cafe, hvor vi skal holde vores julefest.
Formanden byder velkommen : hun fortæller lidt om anledningen til skiftet til de nye omgivelser – og ønsker glædelig jul.

Dernæst tager Momme over, og fører os gennem eftermiddagen :

  • Kredsen byder på sandwicher – og I kan købe drikkevarer i cafeen.
  • Dernæst er der gløgg og æbleskiver til alle
  • Og så er det tid til julelege og pakkeleg (medbring pakke til max 25 kr)
  • Og så præsenterer vi Parkinson-koret

Programmet slutter ved 19-tiden, men cafeens område er stadig åbent, så der er mulighed for at blive lidt længere, hvis man har lyst

Tilmelding senest søndag d. 20. november til Diana Holm på : diana@holmogholm.dk eller 3026 2266.

Og så vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår

– og på gensyn i det nye år

Et godt tilbud – Parkinsonskolen Sjælland 

vignet-p-skolenLørdag d. 21. januar kl. 10-14 i Taastrup. Demens ved parkinsonsygdom.
Symptomer og udredning, er der behandlingsmuligheder ?
 Hvordan kan man skelne parkinsondemens fra andre demenstyper?
Husk tilmelding senest 7. januar 2017 

vignet-p-skolenLørdag d. 1. april kl 10-14 i Taastrup. Kontrolsystemerne ved parkinsonisme – fungerer de?
Husk tilmelding senest 18. marts 2017.

Du kan læse programmet for begge dage her

Åben Parkinson Rådgivning

AkaciegårdenSå er der igen Åben Parkinson Rådgivning på Akaciegaarden.
Akaciegaarden er siden sidst flyttet til nybygget plejecenter i lyse og venlige lokaler. Og den nye adresse er Betty Nansens allé 2A  på Frederiksberg.
Vi træffes som vanligt den første onsdag i måneden kl 16-18. Mødested i Cafeen i stueetagen.
Her er en chance for at få en person fra bestyrelsen i tale – og få en god snak, måske nogle brugbare oplysninger. Er der problemer med computeren, så tag den med, så kigger vi på den, og ser om vi kan hjælpe dig.

NB ! Denne måned dækkes Åben Rådgivning af Gert Pedersen, Frederiksberg

Forskning, der ser lovende ud !

img_0148

I går aftes, 28. Sept. arrangerede vi I samarbejde med vor venner I Storkøbenhavnskredsen foredrag I medicinalfirma Lundbecks smukke sal. (Se foto). Som altid med dette Tema: Forskning, der ser lovende ud. Første gæsteforelæser var prof. Håkan Widner, Lund, som fortalte om den forskning, der er foregået I Lund de seneste år.                                                           Anden forelæser var Karina Fog, Lundbeck, som fortalte om den forskning hun udfører disse år på Lundbeck.

Der kom mange af kredsen medlemmer, og spørgelysten var stor. I arrangementsgruppen deltog fra vor kreds Else Lammers & Diana Holm.

Sund Livsstils Messe i Øksnehallen

Sund Livsstil – den årlige messe i Øksnehallen
30. sept., 1. og 2. oktober
Igen i år deltager vi i Sund Livsstils-messen i Øksnehallen. Vi står på stand nr 850 – i et roligt hjørne.
Nedenfor findes en ‘digital billet’, som frit kan udprintes i det antal, man har behov for. Som det fremgår af billetten, så kommer man ind for 20 kr (normalpris: 100kr ), når man medbringer en kopi af denne. På standen vil altid være repræsentanter fra vor egen kreds og vore venner i Storkøbenhavnskredsen.
På gensyn i Øksnehallen, Diana Holm

rabat-billet-m-firmastempel

Om varmtvandsbassin !

bassin-lions-kollFra et medlem :
Kære Diana Kan du sætte dette på hjemmesiden, og ud via mail.
Et hurtigt tilbud – jeg er ved at undersøge interessen blandt Parkinson ramte, for at træne i varmt vand. Jeg har selv benyttet det i 2 sæsoner, med stort udbytte. Det at du er i vandet, gør træningsøvelserne meget lettere end i en gymnastiksal – men med samme effektivitet.
Om v
armtvandsundervisning skriver GIGTSKOLEN følgende:
Træning i varmtvandsbassin har en lindrende virkning på gigtsmerter samt smerter forårsaget af ryg-, nakke-, hofte- og knæproblemer. Ved træning i vand undgås overbelastning og vandmodstanden bruges til at træne muskler, kondition og åndedræt. Undervisningen ledes af fysioterapeuter, afspændingspædagoger eller mensendieck-lærere og foregår på mindre hold, hvor der tages hensyn til den enkelte deltagers fysiske formåen og behov.

For at kunne deltage i undervisningen skal man være ”handicappet i forhold til undervisningen i det konkrete emne”.

OBS: Dette hold er reserveret til Parkinson-patienter

Der arbejdes på, at etablere et hold om onsdagen kl. 15.00 til 15.40.

Sted Lion’s Kollegiet (Nabo til Bispebjerg Hospital).

Offentlig transport: Bus 21 og S-Tog: Linie B og H  Emdrup station.

Pris (vil være lidt mindre – da 2 lektioner er afviklet).

Holdnummer:
Status:
Første møde: 31-08-2016 14:20
Mødegange: 15
Lektioner: 13.5
Undervisere: Katja Rasmussen
Priser:
Fuld pris DKK 1.125,00
Nedsat pris København DKK 992,00
Nedsat pris Fr.berg DKK 992,00
Fuld pris og kørsel DKK 1.390,00
Nedsat pris Frb. og kørsel DKK 1.257,00
Nedsat pris Kbh. og kørsel DKK 1.257,00

Nedsat pris er for pensionister. Er du interesseret så skriv til mig hurtigt på:   parkinson@klauschristensen.dk

Mvh Torben Klaus Christensen, medlem Parkinson foreningen, Frederiksberg – København.

Indsat af Diana Holm

Vil du vide mere…?

Forskning, der ser lovende ud. –
onsdag den 28. september 2016, kl. 17.00-20.00.

Nordsjællandskredsen, København/Frederiksbergkredsen og Storkøbenhavnskredsen inviterer endnu engang til et spændende fyraftensmøde i forskningens tegn.

Vi har inviteret
Håkon Widner, Verksamhetschef, professor, neurologiska klinikken, universitetshospitalet, Lund.

I årene 1980 – 1990 blev der foretaget en række nervecelletransplantationer, der imidlertid viste sig kun at have god effekt for 25 – 30 % af patienterne. Mange fik overbevægelser, men efter nogle år viste der sig alligevel en god effekt for flere af patienterne.

TRANS-EURO.
4 lande indgår i et forskningsprojekt kaldet Trans-Euro, hvor man søger at opnå vedvarende effekt uden overbevægelser. Man arbejder på at udvikle en metode, der kan bruges ved fremtidige stamcelletransplantationer.

Trans-euro studiet er et omfattende studie, som har til formål at påvise effekter af nervecelletransplantation ved Parkinsons sygdom. Det er også et studie, som skal vise, om det er muligt ved celleterapi at genskabe funktioner i en sygdomsramt hjerne.

Det er 3 år siden Håkon Widner fortalte om dette, og vi er nu interesserede i at høre ham præsentere de forskellige præ-kliniske forskningsstudier.
Hvor langt er man nået?
Har man udviklet en brugbar stamcelle?
Hvornår kan vi regne med et gennembrud?

Desuden har vi inviteret:
Karina Fog, PhD, afdelingsleder, neurodegeneration, H. Lundbeck, A/S.
For 2 år siden fortalte Karina Fog os om sin egen forskning hos Lundbeck’s i det fejlfoldede alpha-synuclein og dets betydning for kommunikationen mellem nervecellerne i hjernen.
I år vil Karina Fog fortælle os om, hvordan viden om generne kan føre  til en behandling af Parkinson´ s sygdom.
Man har fokus på udvikling af hæmmere af proteinet Lrrk2 som eksempel på en kommende behandling af sygdommens fremadskriden.
Hvor mange gener er sat i forbindelse med en øget risiko for at udvikle Parkinsons sygdom?
Hvordan har studier af disse gen-produkter øget vores forståelse af sygdomsprocessen?Hvorfor er der store forventninger til, at en hæmmer af enzymet Lrrk2 vil kunne nedsætte sygdommens fremskriden?
Hvor langt er man kommet i udviklingen af disse hæmmere?
Vil der komme flere behandlinger inspireret af genetikken?

Arrangementet foregår:
hos medicinalfirma, H. Lundbeck A/S i Valby, Ottiliavej 9 ( gå efter receptionen)
Der vil blive serveret sandwich og vand i pausen.
Du tilmelder dig ved at indbetale 100 kr 8pr. person) på
reg.nr. 2253 kontonr. 6890 174 963
og skrive dit navn i meddelelsesfeltet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Diana Holm på telefon: 30262266