Seneste indlæg

Så er tiden nær, hvor vi holder intro-dag til efterårets korsang.

Som tidligere nævnt, så er det nu på lørdag d. 30. Kl 13.-16 på CSV i Frankrigsgade nr. 4.

Program :

Sangpædagog, Karen Snekkestad vil fortælle lidt om sang og hvorfor det er godt.

Og så skal vi synge – sammen.

Der vil være en pause, hvor vi får et par snitter.

OG HUSK :

 • Der er ingen krav til stemmekvalitet
 • Alle er velkomne
 • Tag gerne venner og familie med
 • Tilmelding til undertegnede på mail : diana@holmogholm.dk eller tlf.nr : 3026 2266

På gensyn Diana Holm

 De 3 kredse i Parkinsonforeningen i Region Hovedstaden -  Nordsjællandskredsen, København/Frederiksbergkredsen og Storkøbenhavnskredsen  har et veletableret samarbejde, hvor vi tilbyder medlemmerne arrangementer, der har til formål at informere om den nyeste forskning omkring parkinsons syge.                                                                                                                                                          Den 24. oktober sidste år havde vi inviteret forskerne fra Lund til at fortælle os, hvor langt man pt er med stamcelleforskning og genterapi i behandlingen af Parkinsons syge.

 Den 16. september 2014 inviterer vi igen:

VIL DU VIDE MERE OM …….hvordan et antistof mod et af hjernens proteiner kan udgøre en ny behandling?

Proteinet alpha-synuclein er en vigtig del af det system, der sikrer, at nerveceller i hjernen kan kommunikere med hinanden. Det er med til at styre, hvor mange signalstoffer f.eks dopamin, der frigives fra den enkelte nervecelle. Vi har i mange år vidst, at fejlfoldede varianter af alpha-synuclein spiller en central rolle i Parkinson’s sygdom. Det er først indenfor de sidste år, at vi har fundet ud af, hvordan vi kan modvirke de skadelige virkninger af dette fejlfoldede alpha-synuclein.

Ved hjælp af antistoffer mod fejlfoldet alpha-synuclein (immunterapi) kan vi forhindre disse fejlfoldede alpha-synuclein varianter i at give forstyrrelser i kommunikationen mellem nervecellerne. Desuden kan vi bremse deres rolle i spredningen af sygdommen til andre områder af hjernen.

Oplæg fra Lundbeck

Vi har inviteret en forsker fra medicinal firmaet Lundbeck, der har flere projekter til udvikling af ny medicin mod Parkinson’s sygdom, til at fortælle om status på brug af antistoffer mod alpha-synuclein i behandling:

                  Karina Fog, PhD, Afdelingsleder, Neurodegeneration, H. Lundbeck A/S 

Vi skal høre om

 • Hvordan alpha-synuclein bliver fejlfoldet og hvad det betyder
 • Hvordan et fejlfoldet protein kan fungere som et ”prion”-protein og spille en central rolle i spredningen af sygdommen fra et hjerneområde til et andet.
 • Hvordan et antistof mod alpha-synuclein virker
 • Hvad vil det sige at bruge antistoffer som lægemidler?
 • Hvor langt er man kommet i udviklingen af antistofferne?
 • Forskellen på antistof behandling og vaccination

 

VIL DU VIDE MERE OM GENTERAPI MED NPY STOFFER…

- EN MULIG FREMTIDIG BEHANDLING AF PARKINSONS SYGDOM?

Genterapi er en relativt ny metode, hvor terapeutiske gener indsættes direkte i hjernen til at ændre nervecellers aktivitet på en biologisk måde.

Vi har inviteret:

Lektor, cand.med., ph.d. David Woldbye fra Institut for Neurovidenskab og Farmakologi på Københavns Universitet

David Woldbyes forskningsgruppe har arbejdet med denne teknologi gennem de sidste 8 år.

I de seneste år har gruppen opdaget, at genet neuropeptid Y (NPY) og  NPY-relaterede gener har lovende effekt i Parkinson modeller.

 • NPY kan således øge frigivelsen af signalstoffet dopamin, som er det centrale stof, der mangler ved Parkinsons sygdom.
 • Desuden har NPY-relaterede stoffer neuroprotektiv effekt, hvilket kunne være en vigtig fordel i forhold til nuværende lægemidler. Håbet er, at NPY-relaterede stoffer vil kunne stoppe det gradvise tab af nerveceller, der udskiller dopamin, i forløbet af Parkinsons sygdom.
 • Woldbyes forskningsgruppe har for nylig vist, at NPY-stoffer også kan få dopamin-nerveceller til at danne nye nervefibre og forbindelser til andre nerveceller.

Woldbyes gruppe arbejder for tiden på at overføre disse gavnlige NPY-effekter til den genterapeutiske metode, der kan anvendes til mennesker. Endnu mangler desværre en del forsøg til at optimere og yderligere afdække potentialet af denne mulige fremtidige behandling. I dette foredrag vil David Woldbye først beskrive, hvor vi er kommet mht genterapi indenfor Parkinsons sygdom og derefter forklare nærmere om sine egne lovende resultater med NPY-stoffer som mulig fremtidig behandling af Parkinsons sygdom.

 Arrangementet foregår:  

Tirsdag den 16. september 2014, kl. 17.00-20.00

hos medicinalfirma, H. Lundbeck A/S i Valby, Ottiliavej 9  (receptionen) eller   Carl Jacobsensvej 22 (Hovedporten, hvor man bliver hentet 16.30 eller 16.45).                                                                     Hovedporten er beliggende få minutters gang fra Ny Ellebjerg Station)

Der vil blive serveret en sandwich og en vand i pausen.

Begge foredrag er på dansk.

 

Du tilmelder dig hos

Ole Maymann:    Ole.maymann@mail.dk   Telefon: 4929 9190

 eller

Diana Holm:    diana@holmogholm.dk    Telefon:   30262266

Og dernæst .. indbetaler du 100 kr på:  reg. nr. 8117 Kt. nr. 3483376.  Husk at påføre dit navn !

 

 

 

 

 

 

LSVT – gymnastik

Fra Fysioterapeut-konsulent  i Landsforeningen : Finn Egebjerg Nielsen : LSVT-big træning starter op mandag d. 4 aug. Kl. 11 i Valby. Nye, der ønsker at deltage, kan ringe på 4040 9477 Klippet af Diana Holm    

Kære medlemmer Så er Halvårsposten afsendt – med økonomibrev ( for at spare lidt på portoen ) ! Der er flere nyheder på aktivitetslisten, men den største nyhed er dog, at vi har indgået samarbejde med OK/Kram på Frederiksberg. Og det betyder at vi genoptager torsdagsmøderne og at vi flytter julefesten til Allégade 2. Men […]

Klippet fra Medlemsblad for DHF i København af Diana Holm ” Klar til digitalisering – trods handicap/ udfordringer Fra 1. november 2014 skal du kunne modtage digital post fra det offentlige – er du parat til det …? Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) tilbyder i samarbejde med Danske Handicaporganisationer et IT-kursus til bevægelseshæmmede, som […]

“Parkinson på flere sprog : Rejsesæsonen nærmer sig, og for mennesker, der lever med Parkinsons sygdom, kan det være praktisk at medbringe oplysninger om sin sygdom på feriedestinationens eget sprog.” Der er lidt hjælp at hente på parkinsonforeningens hjemmeside : www.parkinson.dk  Klippet fra Landsforeningens hjemmeside  af Diana Holm