Seneste indlæg

Sidste torsdag i måneden afholdes Cafe Kram, Allegade 2 på hjørnet af Frederiksberg alle kl 17-20. Efter opfordring på Nytårskur’en er inviteret neuropsykolog Torben Elmo. Else Lammers skriver :

Torben Elmo

Torben Elmo er chefpsykolog, mag. art., spec.. i neuropsykologi.

Han har deltaget i projektet ”en ny patientrolle” , og han gør gældende, at psyko-sociale faktorer har indflydelse på forløbet af Parkinsons sygdom og fastholdt livskvalitet.

Han ser mennesket som en helhed og betragter Parkinsons sygdom ikke blot fra en biologisk synsvinkel, men også fra en psyko-social. Han hævder, at den parkinsonramte skal have et aktivt medansvar for sin sygdom for at kunne mobilisere egne fysiske og psykiske ressourcer. Derigennem kan man ”løfte” patienten ud af den passive patientrolle.

Torben Elmo er kendt af mange parkinsonpatienter fra kurser og rehabilitetsophold på Vejlefjord eller i Skælskør, lige som han for nylig deltog i årsmøde for duodopa-brugere.

Det var et stort ønske til vores nytårskur, at han skulle komme og holde foredrag for os.                                                                                    Else Lammers

Tilmelding pga bestilling af kaffe og te til Diana Holm : diana@holmogholm.dk eller tlf.: 3026 2266

n.jpg     Partner med Parkinson

Lukket gruppe for personer, som er samboende med Parkinson-ramt.
Diana Holm

http://www.dr.dk/p1/sproglaboratoriet/sproglaboratoriet-2015-03-16#.VQiIBCVCYck.email  

Formand
: Diana Holm,
Italiensvej 53
2300 Kbh. S,
tlf. 3026 2266,  e-mail: diana@holmogholm.dk Næstformand, mødeleder og rep. i HB
: Momme Knudsen,
Ahornsgade 4, st. th.

2200 København N, 
Tlf. 3536 6641,
e-mail: mommek@post.tele.dk Sekretær: Eigil Sabroe, Erik Ballingsvej 4 B, 02 th. 2500 Valby, Tlf. : 2616 5040. E-mail : eigil.sabroe@gmail.com, Kasserer
: Søren Forchhammer, Ndr. Fasanvej 132A, 3. Tv. 2000 Frb., Tlf. 40461038, e-mail : forchhammer@tdcadsl.dk […]

  Så starter koret – igen Vi har fundet et dejligt lokale i Uplandsgade, en sidevej  til Amagerbrogade og vor sangpædagog er Karen Snekkestad. Vi har planlagt flg.: vi mødes hver 2. Tirsdag på flg. datoer : ti. d.     10. marts    kl 16-18 ti. d.     24. marts  kl 16-18 ti. d.   […]