Seneste indlæg

Tulipanen ”Doctor James Parkinson”

EPDA Tulip  Den røde tulipan, der benyttes som European Parkinson’s Disease Associations logo – og som benyttes af mange             parkinsonorganisationer og  -grupper over hele verden – er ”Doctor James Parkinson”-tulipanen.

  Historien om parkinson-tulipanen begyndte i 1980 i Holland, hvor J.W.S. Van der Wereld, en lokal gartner (eller                                              blomsterspecialist) med Parkinsons sygdom, gav navnet ”Dr. James Parkinson” til den røde og hvide tulipan, han selv havde  udviklet.

 I 1981 registrerede han navnet ”Dr. James Parkinson” til løget til tulipanen. Navnet blev valgt for at hædre James Parkinson, den engelske læge, der beskrev tilstanden Parkinsons sygdom i 1817 i essayet ”Essay on the Shaking Palsy”. Navngivningen skete samtidig i det internationale handicapår.

Samme år modtog tulipanen to priser. Først ”The Award of merit” fra den kongelige gartnersammenslutning i London og siden ”The trial Garden Award” fra foreningen af kongelige løgdyrkere i Holland.  

11. april 2005 blev den røde tulipan, ”the red tulip” lanceret som det verdensomspændende symbol for Parkinsons sygdom ved den 9’ende Verdens Parkinsondag i Luxembourgh.

 Kilde: EPDA.

 Diana Holm

Generalforsamling lørdag d 12. april 2014

                            Afholdes på CSV, Frankrigsgade 4 ( inde i gården)  2300 Kbh S                                                                                                                          Der er Metro og bus i gå afstand                                                                                                                                                                                                          Man kan ankomme fra 12.30

 Program for dagen :

Kl 13.00      Velkommen

Kl.13.15      Generalforsamling, dagsorden, se nedenfor

Kl 14.15      Kredsen er værter ved en let anretning, og drikkevarer kan købes til de sædvanligt rimelige priser.

Kl 16.00      Underholdende indslag

Amager d.16.02.2014  Diana Holm, formand

 

 

Dagsorden til generalforsamlingen  2014

(Vedtægter se landsforeningens hjemmeside www.parkinson.dk, under vedtægter for en kreds under Landsforeningen)

 

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning om kredsens virksomhed i 2013
 • Årsregnskab for 2013 fremlægges til efterretning med revisors påtegning til godkendelse, se andetsteds på hjemmesiden
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen :
  • På valg er :
   • Kristian Madsen-Østerbye er villig til genvalg
  • Suppleanter : Per Krogh og Leif Petersen er villige til genvalg
 • Indkomne forslag
  • Indkomne forslag

Iflg. Vedtægter: forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt (eller pr. mail)  til kredseformanden senest 8 dage før generalforsamlingen 

Forslag fra bestyrelsen :

” der vælges 2 interne revisorer til kritisk gennem- gang af kredsens regnskab –  for en periode af 1 år : Eigil Malmer og Teddy From Maltesen er villige til genvalg

 • Eventuelt

Med venlig hilsen Diana Holm                               

 

 Kære alle Medlem, Pia Erikainen har gjort os opmærksom på dette foredrag, som  synes særdeles relevant. Fra Eksperimentariets hjemmeside er nedenstående klippet : Hjernens eget ‘lykkedrug’ er stoffet dopamin. Hjernen frigiver stoffet dagligt fx. når vi spiser, dyrker motion, eller når vi laver noget, der virkelig optager os. Det sætter gang i hjernens belønningscenter og giver […]

Vi er nogle medlemmer af Parkinson-kredsen, der er mødes i Den Gule Villa på Dirch Passers Alle 2, (hjørnet af Finsensvej), 2000 Frederiksberg. Næste gang er den 21. marts 2013 kl 18.00. Vi slutter, når vi går hjem. Vi har spist og snakket sammen og haft et enkelt kulturelt tilbud. Vi er 10 aktive lige nu […]

Mandag den 24. marts  vil der igen være mulighed for at være sammen fra kl.12 til 15 hjemme hos mig på Ericavej 166, 2820 Gentofte nær Kildebakke station på Farumlinjen. Jeg er til konference i Tyskland den sidste mandag i måneden, derfor ovennævnte dato. Tilmelding er nødvendig, da vi kun kan være 20 i vores […]

Michael Vesterskov Musikalsk Foredrag: Indtager du scenen i dit eget liv” med underteksten: Der findes andre stjerner end dem der glimter i medierne Musiker, kompnist og forfatter. Michael Vesterskov er født i Aalborg og voksede op ved Limfjorden i Nibe. I sine unge år, var han professionel fodboldspiller i AaB og i Norge, men en […]