Vil du vide mere…?

Forskning, der ser lovende ud. –
onsdag den 28. september 2016, kl. 17.00-20.00.

Nordsjællandskredsen, København/Frederiksbergkredsen og Storkøbenhavnskredsen inviterer endnu engang til et spændende fyraftensmøde i forskningens tegn.

Vi har inviteret
Håkon Widner, Verksamhetschef, professor, neurologiska klinikken, universitetshospitalet, Lund.

I årene 1980 – 1990 blev der foretaget en række nervecelletransplantationer, der imidlertid viste sig kun at have god effekt for 25 – 30 % af patienterne. Mange fik overbevægelser, men efter nogle år viste der sig alligevel en god effekt for flere af patienterne.

TRANS-EURO.
4 lande indgår i et forskningsprojekt kaldet Trans-Euro, hvor man søger at opnå vedvarende effekt uden overbevægelser. Man arbejder på at udvikle en metode, der kan bruges ved fremtidige stamcelletransplantationer.

Trans-euro studiet er et omfattende studie, som har til formål at påvise effekter af nervecelletransplantation ved Parkinsons sygdom. Det er også et studie, som skal vise, om det er muligt ved celleterapi at genskabe funktioner i en sygdomsramt hjerne.

Det er 3 år siden Håkon Widner fortalte om dette, og vi er nu interesserede i at høre ham præsentere de forskellige præ-kliniske forskningsstudier.
Hvor langt er man nået?
Har man udviklet en brugbar stamcelle?
Hvornår kan vi regne med et gennembrud?

Desuden har vi inviteret:
Karina Fog, PhD, afdelingsleder, neurodegeneration, H. Lundbeck, A/S.
For 2 år siden fortalte Karina Fog os om sin egen forskning hos Lundbeck’s i det fejlfoldede alpha-synuclein og dets betydning for kommunikationen mellem nervecellerne i hjernen.
I år vil Karina Fog fortælle os om, hvordan viden om generne kan føre  til en behandling af Parkinson´ s sygdom.
Man har fokus på udvikling af hæmmere af proteinet Lrrk2 som eksempel på en kommende behandling af sygdommens fremadskriden.
Hvor mange gener er sat i forbindelse med en øget risiko for at udvikle Parkinsons sygdom?
Hvordan har studier af disse gen-produkter øget vores forståelse af sygdomsprocessen?Hvorfor er der store forventninger til, at en hæmmer af enzymet Lrrk2 vil kunne nedsætte sygdommens fremskriden?
Hvor langt er man kommet i udviklingen af disse hæmmere?
Vil der komme flere behandlinger inspireret af genetikken?

Arrangementet foregår:
hos medicinalfirma, H. Lundbeck A/S i Valby, Ottiliavej 9 ( gå efter receptionen)
Der vil blive serveret sandwich og vand i pausen.
Du tilmelder dig ved at indbetale 100 kr 8pr. person) på
reg.nr. 2253 kontonr. 6890 174 963
og skrive dit navn i meddelelsesfeltet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Diana Holm på telefon: 30262266

 

 

Juhu …så starter koret

korsangVi er ca 15 medlemmer, som deltager i Parkinson-koret hver mandag kl. 17-10 I Allehelgenskirken på Amager lige ved Metro-station, Lergravsparken, adressen er Ungarnsgade 43.
Men vi kan godt være flere, så tag gerne venner og familie med.
Der er ingen optagelsesprøve (dvs ingen stemmekrav), man skal blot møde op med sit gode humør, så sørger korleder Karen Snekkestad for de helt rigtige udfordringer.                                                                                                                                                                     Og den lille tegning snyder ikke ! Vi har det pragtfuldt. Vi mødes til den nye sæson mandag d. 5. oktober kl 17.00 – 19.00.
På gensyn Diana Holm

P.S. Er du i tvivl om noget, så ring til Diana Holm på 3026 2266

Udskiftning i bestyrelsen

IMG_0099Bestyrelsesmedlem Birgit Sæhl Sørensen har meddelt, at hun ønsker at fratræde sin post. Birgit ønsker at bruge mere tid på sin familie.
Fra bestyrelsen siger vi tak til Birgit for indsatsen.

 

 

jørgen A

På bestyrelsesmøde d. 10. august valgtes Jørgen Andreasen (valgt som suppleant på seneste Generalforsamling)  til at indtræde som ordinært bestyrelsesmedlem.

Man kan nå det endnu …. PUW

Parkinson Unity Walk – 5 års Jubilæum

LØRDAG 28. maj 2016

Program
10.45 Check-in og udl. af T-shirts mm. foran Chr. Borg (kom i god tid)
11.00 Parkinsonambassadørerne Camilla Nørgaard og Lisbeth Østergaard på scenen.
11.15 Ankomst Bike4Cure (Frank Hvam og Alexandra på scenen)

Etapevinder – pris + uddeling af trøjer

11.50 Slagkraft slår tonen an inden afgang
12.00 Protektor Grevinde Alexandra åbner Parkinson Unity Walk 2016
12.05 Elisabeth Dalsgård varmer Walken op inden afgang
12.15 Afgang fra Chr. Borg (Camilla og Lisbeth briefer omkring praktikken)
13.30 Camilla og Lisbeth på scenen i Kongens Have
13.45 Velkomst til Kongens Have
14:00 Stagebreakers underholder
15:00 Pause
15:30 Stagebreakers forsætter
16:30 Afslutning / Tak for i år

Ruten: Christiansborg Slotsplads – Holmens Bro – Holmens Kanal -Kongens Nytorv – Gothersgade – Kongens Have. Og HUSK : hvis man ikke magter den lange spadseretur, så kan man møde op i Kongens Have

Deltager gebyr: 100 kr. per voksen og 50 kr. per barn.
Og du kan købe mad & drikke på dagen i Kgs. Have.

Yderligere INFORMATION: www.unitywalk.dk

PUW

Parkinson Unity Walk – 5 års Jubilæum

LØRDAG 28. maj 2016

GLÆD JER til PARKINSON UNITY WALK 2016– vi starter på Christiansborg og slutter i Kongens Have. Deltag i denne festlige dag. Tag dine pårørende, venner og bekendte med og støt vores fælles sag. Vi forventer op mod 1000 deltagere.

Du kan vinde 3 gavekort, hvis du tilmelder til Walken allerede nu.
Et gavekort til Club la Santa på Lanzarote, til en værdi af kr. 5.000. Deadline for at deltage i lodtrækningen om denne fine præmie er den 15. maj 2016.

Der udloddes også to 3 mdr.´s abonnementer til Fitness.dk, der hver har en værdi af 1100 kr. Deadline for at deltage i lodtrækningen om denne fine præmie er den 25. maj 2016.

Når du tilmelder dig Parkinson Unity Walk, vil du vide, at du ikke er alene. Du vil være en af de måske tusind, der har valgt at deltage og støtte en, de holder af og du deltager sammen med andre, der gør en forskel. Der skabes nye kontakter. Netværket udbygges. Der kommer fokus på diagnosen. Motion er medicin. Glæden er i højsædet. Vi arbejder på støtte til forskningen, for vi skal finde en kur. Og det gør vi.

Program
10.45 Check-in og udl. af T-shirts mm. foran Chr. Borg  (kom i god tid)
11.00  Parkinsonambassadørerne Camilla Nørgaard og Lisbeth Østergaard på scenen.
11.15 Ankomst Bike4Cure (Frank Hvam og Alexandra på scenen)
Etapevinder – pris + uddeling af trøjer
11.50  Slagkraft slår tonen an inden afgang
12.00 Protektor Grevinde Alexandra åbner Parkinson Unity Walk 2016
12.05  Elisabeth Dalsgård varmer Walken op inden afgang
12.15 Afgang fra Chr. Borg (Camilla og Lisbeth briefer omkring praktikken)
13.30 Camilla og Lisbeth på scenen i Kongens Have
13.45  Velkomst til Kongens Have
14:00 Stagebreakers underholder
15:00             Pause  
15:30 Stagebreakers forsætter 
16:30 Afslutning / Tak for i år

*Over 200 cyklister fra bike4cure løbet forventes at slutte sig til Walken i denne femte Parkinson Unity Walk – se mere på www.bike4cure.dk

Ruten: Christiansborg Slotsplads – Holmens Bro – Holmens Kanal -Kongens Nytorv – Gothersgade – Kongens Have.

TILMELDING til WALKEN OG SPISNING I KGS. HAVE

Deltager gebyr: 100 kr. per voksen og 50 kr. per barn.
Samtidig med at du tilmelder dig arrangementet kan du også forudbestille en lækker sandwich menu (vildt eller vegetar) inklusive fadøl/PUW-juice samt kaffe og æble crumble til en pris af 110 kr. for voksne og 70 kr. for børn.

Du kan også købe mad & drikke på dagen i Kgs. Have, men du sparer penge og tid når du forudbestiller. Du tilmelder dig til arrangementet på Billetnet.dk

Yderligere INFORMATION: www.unitywalk.dk
Parkinson Unity Walk 2016 støttes bl.a. af Nordea Fonden, Rotary Sindal, La Santa Sport, Gorms Restauranter, Sundheds- og Ældreministeriet og N2MO A/S.

Med venlig hilsen   Gruppen bag Parkinson Unity Walk

Aktivitets-KLUBBEN tilbyder:

Aktivitets-KLUBBEN tilbyder:

michael Thøgersen

Michael Thøgersen (68) Civil ing. og HD i finansiering.
Lokalformand i Dansk Aktionærforening.
 Som medlem af DAF Generalforsamlingsud- valg, taler Michael på en række generalforsamlinger bl.a. på Novo Nordisk, A. P. Møller Maersk, H. Lundbeck, Tivoli og Bavarian Nordic.

                                         MANGE AF OS ER I DAG I DEN ALDER, HVOR NEDSPARING,
                                         ER MERE RELEVANT END OPSPARING !

                                              Mandag 9. maj 2016 kl. 17:00.

  • 1)  Række-følgen-af-nedsparing:
  a) Frie-midler-før-pensions-midler?
  c) Aldersopsparing-før-ratepension?
  • 2)  Nedsparingslån, indefrysning-af-ejendomsskatter?
  • 3)  Folkepension, grundbeløb, tillægsbeløb.
  • 4)  Hvis man er meget velhavende?
  • 5)  Hvis man tilhører den anden ydergruppe?
  • 6)  Hvis man er i mellemgruppen?

Foredraget varer ca. 1 time og er gratis.

Før foredraget serveres kaffe og kage allerede fra kl. 16:00

Adressen er : Bispebjerg Hjemmet, Tagensvej 186, 2400 København NV – gå bagom !

Bagefter er der spisning til Kr. 65.00/pr. kuvert. Drikkevarer kan købes.

Yderligere oplysninger hos og tilmelding til : Sigrid 42 24 72 82 / Gert 22 57 73 11

 

Om Parkinson og tungmetaller

Nedenstående modtaget fra Gitte Frank Pedersen, kredsformand Sjællands Østkreds :
“Kære alle sammen – formænd, yngre kontakter m.fl.

Jeg har fundet de fleste af jer på foreningens hjemmeside.                                                        Sjællands Østkreds har planlagt et foredrag med Hanne Koplev den 30/4-2016 kl. 11.00 i Solrød. Vi har plads til max. 90 personer, og har udbudt foredraget til vores egne medlemmer først. Vi udbyder nu de resterende pladser til vores nabokredse, da vi ved foredraget er interessant for mange – især yngre.
Så kender du til nogen der gerne vil have en plads, kan man kontakte vores kasserer Lilla Svendsen for nærmere aftale om tilmelding.
Det koster kr. 75,- for medlemmer af Parkinsonforeningen (udenfor vores kreds) Kr. 100,- for personer der ikke er medlem af foreningen. (Medlemsnummer skal oplyses ved tilmelding) Det er inklusiv sandwich, kildevand og frugt.
Jeg vedhæfter sidste nummer af vores kredsblad, hvor foredraget er omtalt på side 14 (se nedenfor) – her finder du også kontaktoplysninger til Lilla der står for tilmeldingerne.
Spred gerne budskabet J
De bedste hilsner
Gitte Frank Pedersen
Formand for Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds” 

Fra Østsjællandskredsens blad er “sakset” : 
Lørdag den 30. april 2016 kl. 11.00 i Solrød Center 4,1, 2680 Solrød Strand.
Det er over biblioteket, der er elevator, og kommer du i bil, kan du med fordel køre ind ved rådhuset.
Tungmetalforgiftning ved Parkinson ́s Sygdom. Kan det behandles?
Hanne Koplev er diagnosticeret med Parkinson ́s Sygdom i 1998 og har gjort sig nogle erfaringer vedrørende sygdommen, og hvad der påvirker den.
Hanne Koplev har især interesse for mulige årsager til sygdommen og behandlingsmetoder af disse.
Hun har deltaget i ere internationale kongresser samt i seminarer for læger og samarbejder i et stort netværk af internationale eksperter.
Foredraget varer ca. en time uden afbrydelse. Derefter en pause med lidt mad/drikke, og efterfølgende kan der stilles spørgsmål til Hanne.

Det koster kr. 50,- at deltage for medlemmer af Sjællands Østkreds.

Foredraget henvender sig nok mest til lidt yngre, men alle er velkomne.
Vi forventer stor inte- resse, så tilmeld dig hurtigt.
Hvis der er ledige pladser efter 1. april 2016 vil de blive tilbudt medlem- mer i nabokredsene for kr. 75,-
Sidste tilmeldingsfrist er den 22. april 2016

Tilmelding sker ved indbetaling af deltagergebyr på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank 5396 0243332, husk at opgive dit medlemsnummer i Parkinsonforeningen.

Ved spørgsmål kontakt Lilla tlf. 2830 6419 lilla.svendsen@gmail. com eller Gitte foreningsgitte@ gmail.com”.

Hanne Koplev

 

Foråret på vej …..

The Parkinson Tulip

The Parkinson Tulip

Parkinson tulipanen
Måske har I bemærket at Parkinsonforeningen bruger et billede af en rød tulipam overalt på sine brochuerer og på hjemmesiden. Det er fordi den røde tulipan er det internationale symbol på “Parkinson-samfundet”
Tulipanen blev vedtaget som symbol for Parkinsons i 1980. På dette tidspunkt besluttede en hollandsk biolog og botaniker at ære dr. James Parkinson ved at opkalde en ny tulipan efter ham.
Parkinson-samfundet bruger tulipanen til at betegne optimisme og håb“.

Og med denne oplysning vil jeg benytte anledningen til at minde om tilmeldingen til spisning på generalforsamlingen på lørdag.
På gensyn
Diana Holm